СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК ЗА МАНДАТ 2020 - 2024 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК ЗА МАНДАТ 2020 - 2024 г.

 

1. Кристиян Начев

2. Мария Маринова

3. Мина Пунтева

4. Виолета Начева

 

Протокол от 03.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

Общински съвет Лесичово кани всички заинтересовани лица на община Лесичово да представят необходимите документи в срок до 31.12.2019 г. (вторник) включително, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа в деловодството на Общински съвет Лесичово, сградата на Община Лесичово, с. Лесичово 4463, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

1. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

·Да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години;

·Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да има завършено най-малко средно образование;

·Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания;

· Да не е съдебен заседател в друг съд;

· Да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

·Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

· Да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

     2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Лесичово следните документи:

·Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

·Подробна автобиография, подписана от кандидата;

·Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

·Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

·Данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);

·мотивационно писмо;

·писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

·Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);

·Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

·Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а)

Приложение № 1

Приложение № 1а

Приложение № 2

Приложение № 2а

Приложение № 3

Приложение № 3а

Приложение № 4

Приложение № 4а

Приложение № 5

Годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2018 година

Уважаеми госпожи и господа,

Публично обсъждане на Годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2018 година ще се проведе в село Лесичово, сградата на Народно читалище "Отец Паисий" на 12.01.2018 година (петък) от 14,30  часа.

Пълният текст на Плана можете да намерите ТУК

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година

Уважаеми госпожи и господа,

Публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година ще се проведе в село Лесичово, сградата на Народно читалище "Отец Паисий" на 12.01.2018 година (петък) от 14,30  часа.

Пълният текст на Програмата можете да намерите ТУК

Търсене

Април 2020
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Statistics

Посетители
13
Статии
1459
Връзки
6

Снимки от Лесичово