Контакти

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

с.Лесичово 4463
ул.”Никола Чочков”№ 11-13

КМЕТ – СЕРЬОЖА НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

Приемен ден: всеки четвъртък от 14.00 - 16.00 часа

+359 3517 2221
факс: +359 3517 2798;
телефонна централа: +359 3517 2221; +359 3517 2427

e-mail:

 

 

 

Банкова сметка:

BIC UBBSBGSF
IBAN-BG58UBBS80028460714410

ЗАМ.КМЕТ – КИРИЛ ГЕЛЕМЕНОВ
ЗАМ.КМЕТ – ВЕСЕЛИНА МИЛКОВА

СЕКРЕТАР – МАРИАНА ПОПОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ”ОА”-ВЛАДИМИР ЦОНКОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” – ЛЮБКА ФИТКАРОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ – ПЕТКО ПРОДАНОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ”ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”-ТИХОМИРА ВЪРБАНОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ”УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И КИ”-СВЕТОСЛАВ ПЕПЕЧКОВ

+359 3517 2266

ЗВЕНО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

+359 3517 2221

ЗВЕНО ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

+359 3517 2221

ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН

+359 3517 2266

БЮРО ПО ТРУДА

+359 3517 2084

ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК

+359 3517 2314

ЗДРАВНА СЛУЖБА

+359 3517 2283

ОБЩИНСКА СЛУЖБА”ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

+359 3517 2334

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

+359 3517 2233

ДИРЕКЦИЯ”СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

+359 3517 2428

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "СВЕТА ПЕТКА", С.ЩЪРКОВО

+359 3526 2314

Работно време на ОБА и
кметствата :
от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:00ч. до 17:00ч.