ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“  по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., може да видите ТУК