Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация

описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация