Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояван

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояване, ремонт и реконструкция на селскостопанска постройка в имот № 002468“ в землището на село Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик - може да изтеглите тук images/ekologia/ .doc