Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520700/19.01.2017 г.

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520700/19.01.2017 г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – шахтов кладенец с дълбочина 7,0 м в поземлен имот с № 021049, местност „Главория“, в землището на село Памидово, община Лесичово, област Пазарджик - може да изтеглите  от тук - images/ekologia/20170706094320544.pdf