Мотиви и проект за Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изготвен е проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово. Наредбата има за цел да регламентира правилата за създаване, организация и управление на дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово и да създаде нови по-добри условия за поддържане на социални контакти и социална интеграция на пенсионерите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК