Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово 2022

С настоящето ви представям проект и мотиви за приемане на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово.
Мотивите и проекта за решение можете да намерите ТУК, проекта на Наредбата можете да намерите ТУК, частична оценка на въздействието, ТУК.