ОБЯВА за провеждане на публичен търг за продажба и отдаване под наем на поземлени имоти и движими вещи

ОБЯВА за провеждане на публичен търг за продажба и отдаване под наем на поземлени имоти и движими вещи, може да видите ТУК