Обявяване на свободни работни места „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

 

 

О Б Я В А
за предоставяне на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да предоставят почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Домашнисанитари - 8 лица на пълно/непълно работно време.

Медицинска сестра - 1 лице на непълно работно време.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 

·                     Заявление (по образец);

 

·                     Документ за самоличност (копие);

 

·                     Автобиография ;

 

·                     Документ за завършено образование (копие);

 

·                     Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);

 

·                     Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 

 

 

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

 

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Пълният текст на обявлението може да намерите тук.

Заявление домашен санитар.

 

Заявление медицинска сестра.