Заключителна конференция по Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

На 11-ти и 12-ти Декември 2018 година в конферентната зала на хотел „Форум” в Пазарджик се проведе Национална конференция на тема „Успешни социални политики в малките общини”, която финализира дейностите по проекта.

               Събитието бе организирано в два панела. Първият запозна участниците с постигнатите резултати и процеса на трансфер на иновативните социални практики, идентифицирани в Италия. Основните теми бяха презентирани от ръководителя на проекта и заместник-кмета на Община Лесичово: Представяне на резултатите от проекта; Развитие на социалната политика в община Лесичово - съществуващи социални услуги и перспективи за тяхното развитие; Социалните иновации и процеса по тяхното проучване, трансфериране и внедряване в община Лесичово; Представяне на Центърът за социални инициативи и иновации.

Във втория панел „Добри практики и социални иновации в предоставянето на социални услуги в България” бяха представени практики на други организации и райони - НАСО, НМД, ЦСРИ за правонарушители, ЦСРИДРГ - Пловдив, Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера и др.

Преди началото на конференцията жителите на Община Лесичово, както и гостите на конференцията бяха поканени на Ден на отворените врати в Центъра за социални инициативи и иновации в с.Калугерово. Така те имаха възможност на живо да се запознаят с един от конкретните резултати от проекта - ЦСИИ, който ще продължи да предоставя на институциите, НПО, доставчиците на социални услуги и доброволческите групи физическо пространство за работа, срещи и събития.

20181211 104154

20181211 142807

20181211 144931

20181211 145245

20181211 151109

20181211 151513