Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ОБЯВЛЕНИЕ ПУП– парцеларен план (ПП) за трасе на газопровод, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа ин­фраструктура за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ Написана от mariana 7782
Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост и публична общинска собственост Написана от radka 8911
Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци Написана от Любка 10272
Заповед №43/25.02.2019 г. Написана от radka 673
Заповед №44/25.02.2019 г. Написана от radka 661
Проект на бюджет 2019 година Написана от radka 2035
Покана за обществено обсъждане Написана от radka 1910
На вниманието на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани на територията на Община Лесичово Написана от Stefka 4231
Покана за пресконференция ОП РЧР Написана от Любка 4523
Спиране експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на село Лесичово, община Лесичово, местност „Неземеделски земи“ Написана от mariana 2978