Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда стр.1, стр.2

 

Приложение № 2 към чл. 6