Съобщение за инвестиционно предложение

Община Лесичово

                                       

                               26.02.2013 г., село Лесичово


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Лесичово е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на Малка Водно – Електрическа Централа на р. Тополница в землищата на селата Лесичово и Церово” с инвеститор „ ХК Долен Искър 6” ЕООД.

Местоположение на инвестиционното предложение:

Община Лесичово, воден обект: река Тополница в землищата на село Лесичово и село Церово. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа в Община Лесичово, ул.”Никола Чочков" № 11-13.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в Община Лесичово, ул.”Никола Чочков" № 11-13 или в РИОСВ – гр. Пазарджик, ул.“Генерал Гурко” № 3, ет. 4. 

 

 

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 Кмет на Община Лесичово

 

Копие на съобщението можете да изтеглите ТУК