Уведомление за инвестиционно предложение :Обновяване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово"

Уведомление за инвестиционно предложение за "Обновяване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово, може да отворите ТУК.