Справка за задължения и плащания

Община Лесичово, уведомява всички физически и юридически лица, че могат да направят справка за дължимите от тях местни данъци и такса битови отпадъци онлайн, чрез използване на уеб страница с адрес:


https://taxes.lesichovo.bg


За тази цел е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу представен документ за самоличност в „Местни данъци и такси” - община Лесичово.
 

При поява на съобщение в уеб браузъра за проблем със сертификата за сигурност, изберете Продължавам (Continue to this website) и я задайте като безопасна за посещение.