Плащане на местни данъци и такси за 2024 година

               

Плащане на местни данъци и такси за 2024 година

Община Лесичово уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Лесичово:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – четири равни вноски

Първа вноска – 31 януари 2024 г.

Втора вноска – 30 април 2024 г.

Трета вноска – 31 юли 2024 г.

Четвърта вноска – 31 октомври 2024 г.

Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – две равни вноски

Първа вноска – 01 юли 2024 г.

Втора вноска – 31 октомври 2024 г.

Лицата предплатили до 30.04.2024 г. ползват 5 % отстъпка

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – две равни вноски

Първа вноска – 01 юли 2024 г.

Втора вноска – 31 октомври 2024 г.

Лицата предплатили до 30.04.2024 г. ползват 5 % отстъпка

Плащането може да се извърши в брой в Общинска администрация Лесичово, както и във всяко едно Кметство от населените места от Общината.

Плащания в брой се извършват също чрез Български пощи и Изипей.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Лесичово:

Обединена Българска Банка- клон Пазарджик

  BG58UBBS80028460714410           BIС – UBBSBGSF      

по следните кодове за плащане:

44 14 00 - Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса „Битови отпадъци”

Справки, относно задълженията за местни данъци и такси може да се извършват на телефон 035172221, вътр.20 – отдел „Местни данъци и такси“, Община Лесичово