Проектиране депо

Решение за откриване на процедура - публикувано на 25.01.2017 г. 14:47;

Документация и обявление - публикувано на 27.01.2017 г. 12:02;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 13.03.2017 г. 11:15;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 27.03.2017 г. 14:31;

Протоколи и доклад от работата на Комисията и Решение на Възложителя - публикувано на 18.04.2017 г. 15:32;

Сключен договор с избран изпълнител - публикувано на 03.07.2017 г. 09:34;

Обявление за вързложена поръчка - публикувано на 03.07.2017 г. 09:34;