Доставка на гориво 2014

Договор пелети Договор дизел;

Информация за извършено плащане; публикувано на 18.11.2014 г. 13:09;

Информация за извършено плащане; публикувано на 11.12.2014 г. 12:14;

Информация за извършено плащане - публикувано на 09.01.2015 г. 10:02;

Информация за извършено плащанепубликувано на 03.02.2015 г. 10:25;

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.02.2015 г. 11:12;
Информация за извършено плащане - публикувано на 13.02.2015 г. 11:43;
Информация за извършено плащане - публикувано на 11.03.2015 г. 10:12;
Информация за извършено плащане - публикувано на 11.03.2015 г. 12:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 17.03.2015 г. 15:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 24.03.2015 г. 15:32;
Информация за извършено плащане - публикувано на 31.03.2015 г. 16:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 01.04.2015 г. 15:42;
Информация за извършено плащане - публикувано на 27.04.2015 г. 10:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 13.10.2015 г. 11:53;
Информация за извършено плащане - публикувано на 22.10.2015 г. 12:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 26.10.2015 г. 11:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 28.10.2015 г. 13:32;
Информация за извършено плащане - публикувано на 02.11.2015 г. 09:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 27.11.2015 г. 11:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 15.12.2015 г. 09:05;
Информация за извършено плащане - публикувано на 17.12.2015 г. 11:03;
Информация за извършено плащане - публикувано на 17.12.2015 г. 12:02;
Информация за извършено плащане - публикувано на 28.12.2015 г. 13:02;

Информация за приключил договор - публикувано на 04.01.2016г. 13:00;
Информация за приключил договор - публикувано на 04.01.2016 г. 13:00;
Информация за изпълнение на договор за общесктвена поръчка - публикувано на 27.01.2016 г. 14:00;
Информация за изпълнение на договор за общесктвена поръчка - публикувано на 27.01.2016 г. 14:00;