Хранителни 2015

Документация

Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 08.04.2015 г. 14:35;

Съобщение за отваряне на ценови оферкти - публикувано на 08.04.2015 г. 15:45;

Решение на Възложителя и Протоколи от работата на комисията - публикувано на 15.04.2015 г. 11:57;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 12.06.2015 г. 11:51;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 12.06.2015 г. 11:51;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 12.06.2015 г. 11:51;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 12.06.2015 г. 11:51;

Информация за сключен договор - публикувано на 12.06.2015 г. 11:51;

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.06.2015 г. 12:13;

 

Информация за извършено плащане - публикувано на 19.06.2015 г. 12:13;

 

Информация за извършено плащане - публикувано на 23.06.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 01.07.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 01.07.2015 г. 12:13;