Строителен надзор водопровод Церово

Документация

Разяснение по чл.29, ал. 1 ЗОП - публикувано на 14.05.2015 г. 13:33;

Разяснение по чл.29, ал.1 ЗОП - публикувано на 01.06.2015 г. 15:56;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 19.06.2015 г. 11:35;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 10.07.2015 г. 10:35;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисия - публикувано на 21.07.2015 г. 16:08;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 10.08.2015 г. 11:44;
Договор с избран изпълнител - публикувано на 24.08.2015 08:32;
Информация за сключен договор - публикувано на 24.08.2015 г. 08:32;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 24.08.2015 г. 11:06;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 24.08.2015 г. 11:06;

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.09.2015 г. 11:56;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 12.11.2015 г. 15:16;

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.12.2015 г.14:03;

Информация за извършено плащане - пуббликувано на 29.02.2016 г. 14:05

Информация за приключил договор - публикувано на 29.02.2016 г. 14:05;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 02.03.2016 г. 14:06;