Капиталови 2015

Документация;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 26.05.2015 г. 10:32;

Количествена сметка - публикувано на 26.05.2015 г. 10:32;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 28.05.2015 г. 11:14

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 04.06.2015 г. 11:22

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 04.06.2015 г. 12:14

Количествена сметка - публикувано на 04.06.2015 г. 12:14

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 23.06.2015 г. 11:41

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 03.07.2015 г. 14:53

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 08.07.2015 г. 13:47

Договор с избран изъплнител - публикувано на 17.08.2015 г. 15:22;

Информация за осовбодена гаранция - публикувано на 17.08.2015 г. 15:22;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.08.2015 г. 15:22;

Информация за сключен договор - публикувано на 17.08.2015 г. 15:22;

Информация за извършено плащане - публикувано на 02.09.2015 г. 13:25;

Информация за извършено плащане - публикувано на 02.09.2015 г. 13:25;