Капиталови 2015 -2

Документация;

Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 08.10.2015 г. 13:17;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 01.12.2015 г. 15:22;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 04.12.2015 г. 15:11;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 30.12.2015 г.

Информация за освободена гаранция - публикувано на 18.01.2015 г. 11:47;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 26.01.2016 г. 14:32;

Решение за прекратяване - публикувано на 02.02.2015 г. 11:53;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:32;