СМР НДЕФ

Документация - публикувано на 14.10.2015 г. 15:40

Технически проект Церово - 1 част2 част3 част4 част5 част6 част - публикувано на 14.10.2015 г. 15:40;

Технически проект Калугерово 1 част, 2 част3 част4 част, 5 част, 6 част - публикувано на 14.10.2015 г. 15:40;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 23.11.2015 г. 11:04;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП, схема ел.табло - публикувано на 23.11.2015 г. 11:04;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 27.11.2015 г. 11:40;

Разяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП - публикувано на 01.12.2015 г. 10:57;

Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 06.01.2015 г. 11:47;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 01.02.2016 г. 11:00;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 25.02.2016 г. 13:25;

Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;

Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;

Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция  - публикувано на 10.03.2016 г. 13:41;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 12.03.2016 г. 09:18;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 12.03.2016 г. 09:18;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 22.03.2016 г. 10:12;
Информация за освободена гаранция - публикувано на 22.03.2016 г. 10:12;
Договор с избран изпълнител - публикувано на 22.03.2016 г. 10:12;
Информация за сключен договор - публикувано на 23.03.2016 г. 10:15;
Договор с избран изпълнител - публикувано на 31.05.2016 г. 16:30;
Информация за сключен договор - публикувано на 31.05.2016 г. 16:30;
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 25.07.2016 г. 17:00;
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 03.10.2016 г. 17:45;