Проектиране - общински пътища - първи етап

Документация;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 06.06.2016 г. 14:58;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 29.07.2016 г. 15:49;

Протоколи и Решение - публикувано на 03.08.2016 г. 16:01 ч.

Договор с избран изпълнител - публикувано на 26.08.2016 г. 13:13;

Информация за сключен договор - публикувано на 26.08.2016 г. 13:13;