Водопровод Щърково

Решение на Възложителя, обявление, документация и технически проект - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 18.09.2017 г. 10:21;

Разяснение по чл.180 от ЗОП, част ПУСО - публикувано на 21.09.2017 г. 13:44;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 21.09.2017 г. 17:00;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 29.09.2017 г. 11:16;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 03.10.2017 г. 11:49;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 24.10.2017 г. 11:40;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 12.01.2018 г. 12:03;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител и Протоколи 2 и 3 от работата на Комисията - публикувано на 26.01.2018 г. 15:27;

Протокол на комисията и Решение на Възложителя - публикувано на 24.07.2018 г. 14:39;