Спортна площадка Церово - СМР

Документация;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 02.02.2016 г. 11:53;

Решение за прекратяване - публикувано на 02.02.2016 г. 11:53;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 17.02.2016 г. 10:37;