Проектиране сгради

Документация

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 27.04.2016 г. 11:10;

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 27.04.2016 г. 15:21;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисията - публикувано на 04.05.2016 г. 13:17;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 30.05.2016 г. 15:30;

Информация за сключен договор - публикувано на 30.05.2016 г. 15:30;