Спортна площадка Церово

Документация;

Протокол от работата на комисията - публикувано на 07.04.2016 г. 15:16

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 02.06.2016 г. 16:30;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 08.06.2016 г. 10:32;

Информация за сключен договор - публикувано на 20.07.2016 г. 15:31;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 20.07.2016 г. 15:31;