Капиталови 2016

Документация

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 08.06.2016 г. 16:30;

Събощение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 20.06.2016 эг. 16:28;

Решение на Възложителят и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 22.07.2016 г. 14:12;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 26.08.2016  г. 13:21;

Информация за сключен договор - публикувано на 26.08.2016 г. 13:21;