Консултантски услуги - общински пътища - първи етап

Документация

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 02.06.2016 г. 15:01;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 14.06.2016 г. 15:25

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 17.06.2016 г. 15:00;

Информация за сключен договор - публикувано на 20.07.2016 г. 15:40;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 20.07.2016 г. 15:40;

Обявление за приключване на договор и допълнително споразумение - публикувано на 18.06.2018 г. 11:38;