Обява за провеждане на публичен търг за продажба и отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, земеделски земи и урегулирани поземлени имоти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 50 /15.06.2017 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет в Община Лесичово, област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, Община Лесичово обявява публичен търг за продажба на движими вещи и недвижими имоти частна общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, обособени в пакет, представляващи - земеделска земя, публична и частна общинска собственост. 

Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Обява за провеждане на публични търгове за продажба на УПИ и отдаване под наем на земеделски зе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обява за публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот по ПУП на село Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик и отдаване под наем на поземлени имоти, обособени в пакета, представляващи - земеделска земя, публична и частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Боримечково и Лесичово, община Лесичово, именно:

І. Продажба на УПИ ХV-общ. общ., в кв. 2а по план за регулация на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик, с площ от 293.00 м2. При начална тръжна цена на имота в размер на 1 465.00 лева без ДДС или 1 758.00 (хиляда седемстотин петдесет и осем лева) с ДДС.

ІІ. Отдаване под наем в пакет на недвижими имоти, собственост на Община Лесичово:

Пакет № 1, съдържащ 13 броя, земеделски земи по КВС на село Боримечково и село Лесичово, находящи се в местностите „Кьок тарла“, „Шуварилек“, „Чешмата“, „Юрта“, „Кайряка“ и „Черяшата“ с начин на трайно ползване – „ливада“ и „пасище, мера“ с обща площ - 639,506 дка. за срок от 1 (една) година при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 5 116,48 лв., можете да намерите ТУК

Търсене

Август 2019
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Statistics

Посетители
13
Статии
1272
Връзки
6

Снимки от Лесичово