Строителен надзор улично осветление Динката и Щърково

1. Документация;

2. Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 26.11.2014 г. 10:45;

3. Събощение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 26.11.2014 г. 16:30;

4. Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 03.12.2014 г. 15:40;

5. Протоколи от работата на комисията - публикувано на 03.12.2014 г. 15:40 ;

6. Договор с избран изпълнител - публикувано на 24.01.2015 г. 10:40;

7. Информация за сключен договор - публикувано на 24.01.2015 г. 10:40;

8. Информация освободена гаранция - публикувано на 24.01.2015 г. 10:40;

9. Допълнително споразумение - публикувано на 04.05.2015 г. 12:02

10. Информация за освободена гаранция - публикувано на 31.08.2015 г. 10:00;

11. Информация за извършено плащане - публикувано на 03.09.2015 г. 13:45;

12. Информация за приключил договор - публикувано на 03.09.2015 г. 13:45;

13. Информация за изпълнението на договор за ОП - публикувано на 03.09.2015 г. 13:45;