СЪОБЩЕНИЕ за задоволяването с дърва за огрев на местното население за отоплителен сезон 2024/2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със задоволяването с дърва за огрев на местното население за отоплителен сезон 2024/2025 г. ви уведомяваме за следното:

 

1.Всеки гражданин, който желае да ползва дърва за огрев подава заявление до кмета на населеното място.

 

2.Снабдяването с дървата за огрев става по два начина:

* чрез закупуване на стояща дървесина на корен

* чрез закупуване от склад

 

 

3.Правото на закупуване имат физически лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в населеното място.

 

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 31.03.2024 г.

 

В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Общинска администрация Лесичово

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Лесичово за 2024 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНООБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2024 г. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 23 ЯНУАРИ 2024 г./вторник/от 10:00 часа В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО.

 МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРИСЪСТВАТНАОБСЪЖДАНЕТО, ДА ИЗКАЖАТ СВОЕТО МНЕНИЕ И НАПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕПО БЮДЖЕТА.

                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,           

                                                                                      инж. Серьожа Лазаров