Мотиви, предложение, проект за решение и проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Лесичово

Мотиви, предложение, проект за решение и проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Лесичово, може да видите, ТУК

Подкатегории